Asia Trading Battle 人数: 613

Competition In Progress
ランキング ニックネーム 損益率
NO.1 myumyu 170.6%
NO.2 ken777 152.19%
NO.3 ikagirl 97.73%
NO.4 Takeshi 80.1%
NO.5 tommyFEB 77.02%
NO.6 merry 69.82%
NO.7 Busshii 57.49%
NO.8 Dymax 57.06%
NO.9 uragadget 54.73%
NO.10 kamejiro 44.82%